Közgyűlést tartunk 2014. május 21-én 2014. május 05.
A HAJSZOLT Egyesület május 21-én 10.30-kor tartja éves közgyûlését a BMSZKI Dózsa György u. 152. szám alatti intézményében. Az elnöki beszámoló mellett a résztvevõk összefoglalót hallhatnak még az Egyesület külkapcsolati referensének a FEANTSA-ban folytatott munkájáról is. Az elmúlt évben az Európai Parlament meghallgatást tartott a hajléktalan emberek kriminalizációjával kapcsolatosan, amelyen a HAJSZOLT Egyesület egyik elnökségi tagja is felszólalt. Tapasztalatairól õ is rövid összefoglalót ad a közgyûlés résztvevõi számára.


Tisztújító közgyûlést tartottunk 2013. május 28.
A HAJSZOLT Egyesület 2013. május 23-án tisztújító közgyûlést tartott. Az egyesület elnökének Sütõ Csabát választotta a közgyûlés. Az elnökség tagjai lettek:
Pelle József
Kardos Ádám
Pataki Gergely
Lits Zoltán
Zsabka Attila
Bakos Péter

2012. évi Közgyûlés 2012. április 13.
A HAJSZOLT Egyesület 2012. május 17-én (csütörtökön) tartja éves közgyûlését. Az Egyesület ebben az évben 20 éves mûködésére is emlékezik. Részletek hamarosan.

2009. évi Közgyûlés 2009. május 12.
Értesítjük tisztelt tagjainkat és tagszervezeteinket, hogy a HAJSZOLT Egyesület 2009.május 28-án (csütörtök) tartja éves közgyûlését.

Helyszín: BMSZKI nagyterme
Idõpont: 2009. május 28. 11.00 óra

Javasolt napirend:

1.) Beszámoló a HAJSZOLT Egyesület 2008. május 22 és 2009. május 28 közötti tevékenységérõl
2.) Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
3.) A 2008. évi közhasznúsági jelentés és közhasznúsági beszámoló elfogadása
4.) A 2009. évi költségvetési terv elfogadása

5.) Szakmai program:

a) a hajléktalan ellátás szabályozásának, finanszírozásának, ellenõrzésének aktuális kérdései, a folyamatban lévõ illetve tervezett változások
b) a hajléktalan ellátást érintõ pályázati lehetõségek, kiemelve a TÁMOP 5.3.2 és a TÁMOP 5.3.3. pályázat helyzetét
c) egyéb aktuális kérdések

Feltétlen számítunk minden tagunk megjelenésére személyesen vagy meghatalmazottján keresztül.A hajléktalanellátó szervezetek elégedetlenek a Módosított Európai Szociális Karta elfogadásával 2009. március 23.

Hajléktalanokat ellátó szervezetek a valós és a meghirdetett kormányzati szándékokról

A hajléktalanellátó szervezetek elégedetlenek a Módosított Európai Szociális Karta elfogadásával

A Kormány elõterjesztésére az Országgyûlés ez év február 23-án elfogadta a Karta kihirdetésérõl szóló törvényt. A Hajléktalanokat Ellátó Szervezetek Országos Egyesülete (a HAJSZOLT) felháborodva és keserûen vette tudomásul, hogy a Magyar Köztársaság a Karta Lakhatáshoz való jogról szóló 31. cikkének egyetlen pontját sem tartja magára nézve kötelezõnek, céljaival, szándékaival megegyezõnek.
Mi is történt valójában? A fenti döntésben a törvényhozók kinyilvánították, hogy:
NEM vállalják „olyan intézkedések meghozatalát, amelynek célja elõsegíteni a megfelelõ színvonalú lakáshoz való hozzájutást”
NEM vállalják „olyan intézkedések meghozatalát, amelynek célja megelõzni és csökkenteni a hajléktalanságot, úgy, hogy annak fokozatos felszámolását tartják szem elõtt”
NEM vállalják „olyan intézkedések meghozatalát, amelynek célja a lakások árának elérhetõvé tétele azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelõ erõforrásokkal”

A fenti pontokhoz való csatlakozás elutasítását az elõterjesztõ azzal indokolta, hogy az „jelentõs gazdasági hatással is járna”, miközben a fentiekben világosan elolvasható, hogy itt csupán a célok kitûzését és ennek irányába ható intézkedéseket kellett volna vállalni. Ez pedig nem igényelt volna azonnali ráfordítást, csak a kormányzati szándékok világossá tételét.

Ez az elõterjesztés leplezetlen õszinteséggel árulkodik a valós szándékok hiányáról, arról, hogy az évente rendszeresen elfogadott, - jól kommunikált de soha komolyan nem vett és töredékesen végrehajtott –nagy ívû hajléktalanügyi kormányhatározatok ellenére valójában meddig is terjed a felelõs hivatalnokok bátorsága és kreativitása.

A sajtóban az elmúlt idõszakban egyre gyakrabban – sokszor éppen az igazi felelõsök sugalmazására – a hajléktalan ellátókat, az önkormányzatokat, a rendõrséget teszik felelõssé a tarthatatlan közterületi állapotokért.
Felhívjuk a közvélemény figyelmét, legközelebb gondoljanak arra, hogy az emberhez méltó és elérhetõ lakhatás, a hajléktalanság távlati felszámolása a fentiek szerint nem is célja a felelõs (vagy ez esetben inkább felelõtlen) törvényhozóknak és az elõterjesztést készítõ bürokratáknak.

Ez a jövõkép nélküliség, a koncepciótlanság éppen olyan elfogadhatatlan, mint az hogy a fenti döntés szerint hajléktalan emberek tízezreinek kell életét évekig a jelenlegi tarthatatlan körülmények között, tömegszállásokon vagy utcán élnie.

Végezetül, az összehasonlítás és a példa kedvéért álljon itt az angol kormányzati program ide vonatkozó fejezetének kezdõ mondata: „A hajléktalanságnak nincsen helye a fenntartható közösségekben. Célunk, hogy a szegénységgel és a hátrányos társadalmi helyzettel együtt a hajléktalanságot is megszüntessük.” Ezt a határozott állásfoglalást és az ebbõl következõ szakszerû kormányzati cselekvést hiányoljuk.
Pelle József
A HAJSZOLT Egyesület elnöke
06/20 953 62 15