Hajléktalanság és érdekvédelem - Közös szakmai minimum 2019. november 06.
A fenti címmel zajlott fórumbeszélgetés november 5-én az ELTE Társadalomtudományi karán. A plenáris vitában Dr. Miletics Marcell, Morva Emília, Misetics Bálint és Virág Tamás vettek részt a területen dolgozó közönség aktív bevonása mellett.
A "Hajléktalanság és érdekvédelem" annak a közös kezdeményezésnek az első alkalma, amely a szociális szakma érdekvédelmének újragondolását tűzte ki célul. A tervek szerint az egyes szociális alrendszerek (hajléktalanügy, gyermekvédelem, pszichiátria, stb.) gyakorló munkatársai és kutatói külön munkacsoportokban dolgozzák ki a területspecifikus állásfoglalásokat, amelyek mellett hajlandóak nyilvánosan is kiállni a szociális minimum magyarországi megvalósítása érdekében.

A beszélgetés során olyan témák kerültek feldolgozásra, mint például a lakásvesztés következtében halmozódó károknak a csökkentése, a szolgáltatások és támogatások preventív jellegének az erősítése vagy az intézményrendszer specializációjának a kérdése a hajléktalan személyek heterogén szükségleteinek kielégítése érdekében.

A meghívott előadókkal és résztvevőkkel megvitatták a szakmai minimumokat (a korábbi hírben szereplő 4 mondat), amelyek további vitája a HAJSZOLT Egyesület december elején esedékes közgyűlésén folytatódik majd.

Decemberben közgyűlésre hívja tagjait a HAJSZOLT Egyesület 2019. november 06.
December első felében a törvényi előírásoknak megfelelően közgyűlést tervez a HAJSZOLT Egyesület. A pontos időpontról hamarosan itt tájékozódhat a tagság.
Az egyesületi tagság iránt érdeklődők a titkarsag@hajszolt.hu e-mail címen jelezhetik tagsági kérelmüket.


Ismertette vízióját a HAJSZOLT Egyesület új elnöke az országos konferencián 2019. november 06.
A sokéves hagyományoknak megfelelően 2019. szeptemberében került megrendezésre a hajléktalan-ellátás országos konferenciája Balatonföldváron. A kétnapos rendezvényen a HAJSZOLT Egyesület elnöke, Miletics Marcell ismertette az Egyesület előtt álló lehetőségeket és irányokat, illetve azokat a közös kihívásokat, amelyek megoldása a területen dolgozók összefogását, közös kiállását igénylik.

Az előadás keretében az Egyesület elnöke vitára indította azt a négy mondatot, amely összefoglalni hivatott a területen dolgozók legsürgetőbb üzeneteit.

Ezek az alábbiak:


A meglévő intézmények felújítása, átalakítása, a zsúfoltság csökkentése sok helyen szükségessé vált annak érdekében, hogy azok emberhez méltó, csótány- és poloskamentes, tiszta és rendezett, biztonságot és intim szférát szolgáltató intézmények lehessenek.

A hajléktalan emberek kiléptető rendszer hiányában reményvesztett élethelyzetben élnek, ezért kérjük a lakhatási lehetőségek növelését az adott településeken élő hajléktalan emberek számának megfelelően.

A hajléktalansággal kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata, módosítása szükséges annak érdekében, hogy a meglévő intézmények mind jobban szolgálhassák a speciális (idős, pszichiátriai beteg stb.) emberi szükségleteket.

Kérjük a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítását (2011 évi CLXXXIX. Törvény)!Az előadás a Hajléktalanokért Közalapítvány alábbi oldalán megtekinthető

Tisztújító közgyűlést tartott a HAJSZOLT Egyesület 2019. június 06.
Május 24-én a HAJSZOLT Egyesület tisztújító közgyűlést tartott. Egyesületünk elnöki tisztségét Dr. Miletics Marcell, az ELTE Szociális Munka Tanszékének oktatója tölti be. A háromtagú elnökségben Lits Zoltán, Kardos Ádám és Bakos Péter vállalt tisztséget.

Tisztújító közgyűlést tart a HAJSZOLT Egyesület 2019. május 14.

Kedves Tagunk!

Tisztelettel meghívjuk a HAJSZOLT Egyesület tisztújító közgyűlésére, melyre 2019. május 24-én, 10.00 órai kezdettel a Hajléktalanokért Közalapítvány Szobi utcai épületének (1067, Budapest, Szobi u. 3.) nagy tárgyalójában kerül sor.

A tervezett napirend:
1. Beszámoló a 2017. és 2018. évi tevékenységről, történésekről.
2. Az Egyesület Alapszabályának módosítása.
3. Döntés az egyesület új tisztségviselőiről.
4. Egyebek.
Az alapszabály módosításának szövegtervezetét terjedelme miatt csak elektronikus úton tudjuk megküldeni, ezért kérem, hogy ezirányú igényét jelezze a ghyczy.gellert@orszik.hu e-mail címre.

Tájékoztatom önt arról is, hogy az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően az Elnökség elmúlt ülésén megalakította a tisztújításhoz szükséges, háromtagú jelölő bizottságot, melynek elnöke Ghyczy Gellért, tagjai pedig Pataki Gergely és Varga Péter. Amennyiben az Egyesület valamely posztjára (Elnökségi tag, Elnök) jelentkezni kíván, vagy jelöltet javasol, kérem a fenti e-mail címen azt is jelezni szíveskedjék.

Kérem továbbá, hogy részvételi szándékát a lebonyolítás és a szervezők munkájának megkönnyítése érdekében 2019. május 22-ig szintén a megadott e-mail címen jelezze vissza.

További, bármilyen információ szintén ezen az e-mail címen, valamint a 06-20-473-0486-os telefonszámon kérhető.

Budapest, 2019. május 6.

Ghyczy Gellért