Éves közgyűlést tart a HAJSZOLT Egyesület március 12-én 2020. február 25.

Kedves egyesületi tagok!
2020 január 15-n tartott közgyűlésünk sajnos formai okokból érvénytelennek bizonyult, (határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést a jelenleg érvényben levő alapszabály szerint sajnos leghamarabb három nap múlva hívhatunk össze.) ezért 2020 március 9-én 11 órakor a Hajléktalanokért Közalapítvány Nagytermében új közgyűlést hívunk össze. Cím: 1067, Budapest, Szobi u. 3.
Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés:
2020 Március 12
11 óra Hajléktalanokért Közalapítvány Nagy Termében
Cím: 1067, Budapest, Szobi u. 3.

Napirendi pontok:
1. Az Alapszabály III. fejezet 10. pontjának módosítása a Fővárosi Törvényszék előírása szerint.
2. Alapszabály IV. fejezet 8. pontjának módosítása.
3. Az Egyesület címének megváltozása
4. Egyesület tagdíja
5. Tagtoborzás stratégiájának megbeszélése, „roadshow” részleteinek megbeszélése
Minden olyan napirendi pontról beszélnünk kell, amely január 15-én elhangzott. Ezen kívül, ha már ismét egybe gyűlünk, módosítanánk az alapszabályt oly módon, hogy határozatképtelenség esetén a tövény által biztosított keretek között, a lehető leghamarabb tudjunk új közgyűlést összehívni, hogy a szükséges döntéseket a lehető leggyorsabban fölösleges, plusz szervezés nélkül tudjuk meghozni.
Szeretettel várunk!
Kemény András Miletics Marcell
megbízott titkár elnök


Éves közgyűlést tart a HAJSZOLT Egyesület január 15-én 2019. december 19.
Szeretettel hívjuk a HAJSZOLT Egyesület minden tagját és tagszervezetének képviselőit az Egyesület 2020 évi első közgyűlésére.

Tervezett napirendi pontok:
• Alapszabály módosítása (A Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően)
• Tisztségviselők elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozattétele
• Egyesület éves tevékenységének kijelölése
• Egyebek

Időpont: 2020 január 15. 11.00 óra

Helyszín: Hajléktalanokért Közalapítvány, 1067 Budapest, Szobi u. 3.

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés összehívására 2020 január 15-én, 12 órakor kerül sor.

Üdvözlettel:

Dr. Miletics Marcell
A HAJSZOLT Egyesület elnöke


Hajléktalanság és érdekvédelem - Közös szakmai minimum 2019. november 06.
A fenti címmel zajlott fórumbeszélgetés november 5-én az ELTE Társadalomtudományi karán. A plenáris vitában Dr. Miletics Marcell, Morva Emília, Misetics Bálint és Virág Tamás vettek részt a területen dolgozó közönség aktív bevonása mellett.
A "Hajléktalanság és érdekvédelem" annak a közös kezdeményezésnek az első alkalma, amely a szociális szakma érdekvédelmének újragondolását tűzte ki célul. A tervek szerint az egyes szociális alrendszerek (hajléktalanügy, gyermekvédelem, pszichiátria, stb.) gyakorló munkatársai és kutatói külön munkacsoportokban dolgozzák ki a területspecifikus állásfoglalásokat, amelyek mellett hajlandóak nyilvánosan is kiállni a szociális minimum magyarországi megvalósítása érdekében.

A beszélgetés során olyan témák kerültek feldolgozásra, mint például a lakásvesztés következtében halmozódó károknak a csökkentése, a szolgáltatások és támogatások preventív jellegének az erősítése vagy az intézményrendszer specializációjának a kérdése a hajléktalan személyek heterogén szükségleteinek kielégítése érdekében.

A meghívott előadókkal és résztvevőkkel megvitatták a szakmai minimumokat (a korábbi hírben szereplő 4 mondat), amelyek további vitája a HAJSZOLT Egyesület december elején esedékes közgyűlésén folytatódik majd.

Decemberben közgyűlésre hívja tagjait a HAJSZOLT Egyesület 2019. november 06.
December első felében a törvényi előírásoknak megfelelően közgyűlést tervez a HAJSZOLT Egyesület. A pontos időpontról hamarosan itt tájékozódhat a tagság.
Az egyesületi tagság iránt érdeklődők a titkarsag@hajszolt.hu e-mail címen jelezhetik tagsági kérelmüket.


Ismertette vízióját a HAJSZOLT Egyesület új elnöke az országos konferencián 2019. november 06.
A sokéves hagyományoknak megfelelően 2019. szeptemberében került megrendezésre a hajléktalan-ellátás országos konferenciája Balatonföldváron. A kétnapos rendezvényen a HAJSZOLT Egyesület elnöke, Miletics Marcell ismertette az Egyesület előtt álló lehetőségeket és irányokat, illetve azokat a közös kihívásokat, amelyek megoldása a területen dolgozók összefogását, közös kiállását igénylik.

Az előadás keretében az Egyesület elnöke vitára indította azt a négy mondatot, amely összefoglalni hivatott a területen dolgozók legsürgetőbb üzeneteit.

Ezek az alábbiak:


A meglévő intézmények felújítása, átalakítása, a zsúfoltság csökkentése sok helyen szükségessé vált annak érdekében, hogy azok emberhez méltó, csótány- és poloskamentes, tiszta és rendezett, biztonságot és intim szférát szolgáltató intézmények lehessenek.

A hajléktalan emberek kiléptető rendszer hiányában reményvesztett élethelyzetben élnek, ezért kérjük a lakhatási lehetőségek növelését az adott településeken élő hajléktalan emberek számának megfelelően.

A hajléktalansággal kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata, módosítása szükséges annak érdekében, hogy a meglévő intézmények mind jobban szolgálhassák a speciális (idős, pszichiátriai beteg stb.) emberi szükségleteket.

Kérjük a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítását (2011 évi CLXXXIX. Törvény)!Az előadás a Hajléktalanokért Közalapítvány alábbi oldalán megtekinthető