Éves közgyűlést tart a HAJSZOLT Egyesület január 15-én 2019. december 19.
Szeretettel hívjuk a HAJSZOLT Egyesület minden tagját és tagszervezetének képviselőit az Egyesület 2020 évi első közgyűlésére.

Tervezett napirendi pontok:
• Alapszabály módosítása (A Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően)
• Tisztségviselők elfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozattétele
• Egyesület éves tevékenységének kijelölése
• Egyebek

Időpont: 2020 január 15. 11.00 óra

Helyszín: Hajléktalanokért Közalapítvány, 1067 Budapest, Szobi u. 3.

Határozatképtelenség esetén az új közgyűlés összehívására 2020 január 15-én, 12 órakor kerül sor.

Üdvözlettel:

Dr. Miletics Marcell
A HAJSZOLT Egyesület elnöke


Hajléktalanság és érdekvédelem - Közös szakmai minimum 2019. november 06.
A fenti címmel zajlott fórumbeszélgetés november 5-én az ELTE Társadalomtudományi karán. A plenáris vitában Dr. Miletics Marcell, Morva Emília, Misetics Bálint és Virág Tamás vettek részt a területen dolgozó közönség aktív bevonása mellett.
A "Hajléktalanság és érdekvédelem" annak a közös kezdeményezésnek az első alkalma, amely a szociális szakma érdekvédelmének újragondolását tűzte ki célul. A tervek szerint az egyes szociális alrendszerek (hajléktalanügy, gyermekvédelem, pszichiátria, stb.) gyakorló munkatársai és kutatói külön munkacsoportokban dolgozzák ki a területspecifikus állásfoglalásokat, amelyek mellett hajlandóak nyilvánosan is kiállni a szociális minimum magyarországi megvalósítása érdekében.

A beszélgetés során olyan témák kerültek feldolgozásra, mint például a lakásvesztés következtében halmozódó károknak a csökkentése, a szolgáltatások és támogatások preventív jellegének az erősítése vagy az intézményrendszer specializációjának a kérdése a hajléktalan személyek heterogén szükségleteinek kielégítése érdekében.

A meghívott előadókkal és résztvevőkkel megvitatták a szakmai minimumokat (a korábbi hírben szereplő 4 mondat), amelyek további vitája a HAJSZOLT Egyesület december elején esedékes közgyűlésén folytatódik majd.

Decemberben közgyűlésre hívja tagjait a HAJSZOLT Egyesület 2019. november 06.
December első felében a törvényi előírásoknak megfelelően közgyűlést tervez a HAJSZOLT Egyesület. A pontos időpontról hamarosan itt tájékozódhat a tagság.
Az egyesületi tagság iránt érdeklődők a titkarsag@hajszolt.hu e-mail címen jelezhetik tagsági kérelmüket.


Ismertette vízióját a HAJSZOLT Egyesület új elnöke az országos konferencián 2019. november 06.
A sokéves hagyományoknak megfelelően 2019. szeptemberében került megrendezésre a hajléktalan-ellátás országos konferenciája Balatonföldváron. A kétnapos rendezvényen a HAJSZOLT Egyesület elnöke, Miletics Marcell ismertette az Egyesület előtt álló lehetőségeket és irányokat, illetve azokat a közös kihívásokat, amelyek megoldása a területen dolgozók összefogását, közös kiállását igénylik.

Az előadás keretében az Egyesület elnöke vitára indította azt a négy mondatot, amely összefoglalni hivatott a területen dolgozók legsürgetőbb üzeneteit.

Ezek az alábbiak:


A meglévő intézmények felújítása, átalakítása, a zsúfoltság csökkentése sok helyen szükségessé vált annak érdekében, hogy azok emberhez méltó, csótány- és poloskamentes, tiszta és rendezett, biztonságot és intim szférát szolgáltató intézmények lehessenek.

A hajléktalan emberek kiléptető rendszer hiányában reményvesztett élethelyzetben élnek, ezért kérjük a lakhatási lehetőségek növelését az adott településeken élő hajléktalan emberek számának megfelelően.

A hajléktalansággal kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata, módosítása szükséges annak érdekében, hogy a meglévő intézmények mind jobban szolgálhassák a speciális (idős, pszichiátriai beteg stb.) emberi szükségleteket.

Kérjük a hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítását (2011 évi CLXXXIX. Törvény)!Az előadás a Hajléktalanokért Közalapítvány alábbi oldalán megtekinthető

Tisztújító közgyűlést tartott a HAJSZOLT Egyesület 2019. június 06.
Május 24-én a HAJSZOLT Egyesület tisztújító közgyűlést tartott. Egyesületünk elnöki tisztségét Dr. Miletics Marcell, az ELTE Szociális Munka Tanszékének oktatója tölti be. A háromtagú elnökségben Lits Zoltán, Kardos Ádám és Bakos Péter vállalt tisztséget.